Maria Āngels MORENO AGUIRRE

Més informaciķ

Batlle d'Instr. Espec.


Pončncies

Reptes jurídics de la lluita contra la cibercriminalitat: El conveni de Budapest del Consell d’Europa


Amb “reptes jurídics de la lluita contra la cibercriminalitat. El conveni de budapest del Consell d’Europa” es vol explicar quins són els reptes actuals de la lluita contra el delicte comés per mitjans tecnològics, ja que les dificultats tradicionals per lluitar contra el crim s’han complicat per la possibilitat de superar fàcilment les fronteres físiques. La convenció sobre la cibercriminalitat, conveni num 185 del consell d’europa, actualment ratificada per 56 països, vol crear un espai de cooperació eficient. Es parlarà de quines eines s’han pactat per a lluitar contra el delicte i quins són els reptes que s’estan debatint al COE actualment.


Amenaces a la societat modernaCopyright Š 2021 conand.ad
Powered by